O vývoji trhu s uměním s Lindsay Dewar

V roce 2023 se situace na trhu s uměním začala proměňovat. Lindsay Dewar ze společnosti ArtTactic se s námi podělila o své postřehy týkající se hlavních novinek i o výhled do budoucna.

Diskuze se zahraničními odborníky v oblasti umění považujeme za jeden z nejcennějších nástrojů, jak zprostředkovat mezinárodní výměnu názorů a získat nové perspektivy, které jsou leckdy aplikovatelné i v našem místním kontextu.

Lindsay Dewar vede tým analytického oddělení společnosti ArtTactic, která se specializuje na výzkum trhu s uměním. V rámci klubové online lekce jsme probrali stav v první polovině roku 2023 a diskutovali o výhledu do konce roku.

Únor 2023: Důvěra v trh s uměním mírně klesá

Turbulentní ekonomická situace, se kterou jsme do roku 2023 vkročili, měla za následek úpadek důvěry v umělecký trh. Míra důvěry, jak se dá takto mlhavá a těžko určitelná hodnota změřit?

Společnost ArtTactic provádí průzkum názorů více než 150 odborníků na umění. Ptá se především na celkové zhodnocení aktuální situace na trhu a jaké jsou výhledy na nadcházejících 6-12 měsíců. Respondenti odpovídají kladnými, neutrálními nebo zápornými hlasy, z nichž se následně odvozuje průměrná hodnota jejich mínění. Aby byla zajištěna přesnost, v průzkumech je vždy nejméně 80 % stejných respondentů, ačkoliv vzhledem k dynamické povaze světa umění dochází k nevyhnutelným změnám.

Data z průzkumu v únoru 2023 prokázala upadající míru důvěry. Aukční prodeje v první polovině roku 2023 poklesly o 18,2 %, což signalizuje možnou korekci cen a rozvážnější přístup kupujících i prodávajících. Neznamená to však, že by objem prodejů a dražeb klesal, naopak. V první polovině roku 2023 jsme zaznamenali 7,9% nárůst objemu prodejů a dražeb osobních i online. Jaké jsou konkrétní trendy, které můžeme letos pozorovat?

Limitované edice tisků jsou na vzestupu

Jedná se o cenově dostupnější možnost, jak začít sbírat umění, která nyní získává na popularitě. Objem prodeje tisků co do jejich hodnoty se v první polovině roku oproti loňsku téměř zdvojnásobil. Jak poznamenala Lindsay: “Je to opravdu zajímavý prostor, kde se toho hodně děje a kde se lidé opravdu aktivně zapojují…”

Ochlazení u umělců nové generace

V roce 2021 jsme byli svědky obrovského nárůstu popularity umělců takzvané nové generace (pod 25 let). Tento trend se však v roce 2022 zpomalil. Přestože letos prodej uměleckých děl těchto umělců pokračuje, dochází k ochlazování, které svědčí o méně spekulativním a promyšlenějším přístupu ke sběratelství umění. V tomto případě tedy můžeme hovořit o mírné korekci trhu.

Rostoucí zájem o ženské umělkyně

Hodnota i počet prodaných uměleckých děl autorek v aukcích roste. Přibývá navíc sběratelů umění, kteří se zaměřují výhradně na ženské umění. Aukční domy se kromě toho snaží trochu vyrovnat disproporci mezi nabízenými díly ženských a mužských umělců. Dle Lindsay “je skvělé pozorovat, že roste nejen hodnota děl ženských umělkyň, ale také jejich samotný počet a viditelnost na trhu – to vše svědčí o důvěře v tento trh.”

Jaké jsou výhledy do konce roku?

Podle průzkumu ArtTactic, který nám Lindsay představila, většina odborníků předpokládá, že i v druhé polovině roku 2023 se budeme ubírat stejným směrem jako doposud. Jak poznamenala během naší přednášky: “Občas se mluví o poklesu nebo o konsolidaci či korekci, nicméně někteří experti se domnívají, že se trh s uměním bude vyvíjet jako doposud”. Vzhledem k turbulentnímu socioekonomickému klimatu, kterému všichni v současnosti čelíme, však lze neměnnost trhu vlastně považovat za pozitivní výhled do budoucna.