5 knižních tipů pro sběratele od Michaely Banzetové

Uznávaná historička umění a novinářka působící v Londýně a Brně se s námi během klubové lekce podělila o své postřehy k historii sběratelství a doporučila nám pět zásadních knih, které považuje za povinnou četbu všech začínajících sběratelů.

Ethan Wagner and Thea Westreich Wagner: Sbírání umění: vášeň, investice a mnohem víc

Umělečtí poradci, manželé Wagnerovi, nám v knize, která rozebírá deset témat pomocí otázek a odpovědí, poskytují jedinečný pohled na oblast sběratelství. Kniha čerpá z bohatých znalostí autorů získaných díky jejich kontaktům se sběrateli a institucemi a nabízí vhled do uměleckých akvizic. Dle manželů je sběratelství umění výjimečný počin, který nabízí řadu jak emocionálních, tak intelektuálních uspokojení. Motivace k pořizování uměleckých děl a vytváření sbírek zahrnují faktory jako je například investiční potenciál.

Michael Třeštík: Umění sbírat umění

Michael Třeštík, zkušený sběratel a umělec, je na české výtvarné scéně uznávaným odborníkem. Ve své publikaci Umění sbírat umění Třeštík předkládá komplexní zkoumání uměleckých sbírek a podnětů vedoucích k jejich založení. Zabývá se také složitostí investování, zkoumá jeho rizika a základní předpoklady.

Charles Saatchi: My name is Charles Saatchi and I am an artoholic

Charles Saatchi, sběratel umění, majitel galerie a vizionář je proslulý svou diskrétní povahou a sklonem vyhýbat se pozornosti. V knize My name is Charles Saatchi and I am an artoholic předkládá jedinečnou kompilaci svých odpovědí na širokou škálu otázek, které mu kladli významní novináři, kritici i zvědaví jednotlivci. Saatchi se v knize věnuje různým tématům týkajících se nejen umění, ale také reklamy, financí či osobního života. Upřímně se vypořádává s každým dotazem, tím čtenářům nabízí vyprávění z první ruky coby jednoho z nejvýznamnějších sběratelů umění.

Charles Saatchi: Be the Worst You Can Be

Protože Charles Saatchi poskytuje rozhovory jen zřídka, doporučuje Michaela přečíst si jeho knihu Be the Worst You Can Be, kde se dělí o své postřehy a odpovídá na téměř 300 podnětných otázek čtenářů i novinářů. Co je mocnější - peníze, nebo vědění? Jak byste sami sebe popsali, kdybyste ve svém životě neměli umění? Kolik ze sedmi smrtelných hříchů jste se dopustili?

Slavíček: Sobě, umění, přátelům: kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1939.

Odborná publikace historika umění Lubomíra Slavíčka je vzácným klenotem v dějinách sběratelství. Kniha odkrývá a hodnotí osobité projevy sběratelství a uměleckého mecenášství v Čechách a na Moravě od 17. do 20. století, pomocí vybraných příkladů šlechtických a měšťanských sbírek a objasňuje motivace vedoucí k jejich založení. Autor v knize zkoumá sociokulturní faktory, které napomohly vzniku sbírek, a především klíčovou roli, kterou soukromí sběratelé a jejich sbírky sehráli při utváření veřejných muzejních institucích od konce 19. století.

Toužíte-li proniknout hlouběji do světa sběratelství umění a zapojit se do komunity stejně smýšlejících lidí, kteří sdílejí vášeň pro svět umění, staňte se členy EduArt Experience, kde je Michaela jednou z přednášejících lektorek.