FAQ

Proč vznikl EDUART EXPERIENCE a podle čeho jste sestavovali nabízené programy?    

Projekt EDUART EXPERIENCE vznikl na základě poptávky, kterou jsme zaznamenali od stávajících sběratelů i těch, kteří by do světa umění rádi vstoupili, ale neví jak. V Česku i celém regionu střední a východní Evropy roste životní úroveň a lidé postupně začínají vyhledávat jiné formy zábavy a trávení volného času. Stejně tak jako v posilovně trénují svaly, mohli by chodit stimulovat intelekt do galerie. Umění dělá svět lepší a my velmi rádi zprostředkujeme veškeré know-how, abychom pomohli rozvíjení individuálního uměleckého vkusu a pěstování sběratelské vášně. Ta je vlivem dlouhé doby komunismu v porovnání se západními standardy stále nerozvinutá. Prostřednictvím našich programů chceme ukazovat, že svět umění není nepřístupný a že sběratelem se může stát kdokoliv, bez ohledu na množství peněz.

V čem jsou vaše programy lepší oproti konkurenci?

Na světě fungují různé kluby přátel umění, vzdělávací programy nebo art concierge služby. V Česku některé instituce nabízejí kurzy dějin umění a jednotliví galeristé se částečně věnují i osvětě v oblasti fungování uměleckého trhu. Nabídka EDUART EXPERIENCE je unikátní v tom, že je velmi komplexní a nereprezentuje zájmy žádného komerčního subjektu. Díky partnerstvím napříč uměleckou scénou dokážeme poskytnout objektivní pohled na fungování trhu s uměním na lokální i mezinárodní úrovni.

Kdo jsou partneři, se kterými spolupracujete, a jaká je jejich role?

Spolupracujeme se širokou škálou galerií, institucí i nezávislých poradců a kurátorů, kteří jsou ochotní sdílet své životní příběhy a zkušenosti ze světa umění s účastníky programů i s odběrateli online magazínu. Chceme zapojit co nejvíce partnerů, abychom byli schopní účastníkům programu nabídnout co nejpestřejší obrázek o fungování uměleckého trhu i další výhody, včetně například zajištění kompletního servisu v případě koupě uměleckého díla. Partnery budeme postupně představovat na webových stránkách, sociálních sítích i v našem online magazínu.

Jak může být projekt prospěšný pro uměleckou scénu?

Cílem programů je otevírat dveře do světa umění a pěstovat sběratelskou vášeň, což by mělo vést k častějším nákupům uměleckých děl, a tedy podpoře umělecké tvorby. Pro galeristy je zajímavé se do projektu zapojit proto, že jim to umožní oslovit jinou skupinu lidí, než se kterou byli doposud v kontaktu. Podstatou programů je osvěta fungování trhu, což ve výsledku může pomoci kultivovat celý umělecký ekosystém.

Svět umění je široký pojem – budete se zaměřovat na nějakou jeho část?

Především se budeme zaměřovat na vizuální umění, ale chceme pokrývat i design a architekturu.

Jak je možné se do programu přihlásit?

Do programu EDUART START se může jednoduše zapsat kdokoliv prostřednictvím formuláře na stránkách eduartexperience.com. Pokud budete chtít program někomu darovat, zašleme vám v předstihu uvítací dopis spolu s uměleckým tiskem, jehož limitovanou edici pro EDUART EXPERIENCE vytvořil výtvarník ZEB ONE.

Pakliže máte zájem o program EDUART KURÁTOR nebo chcete využít služeb EDUART CONCIERGE, můžete nám napsat, zavolat nebo zanechat váš kontakt ve formuláři na webových stránkách a my se vám ozveme.

Mohu se zúčastnit jen části programu?

Ideální je absolvovat celý program, protože je koncipován tak, aby pokryl všechny aspekty trhu s uměním a jeho účastníci získali o jeho fungování komplexní přehled. Je však možné přihlásit se pouze na zážitkovou nebo naopak jen na online část.

Můžu se přihlásit i opakovaně?

Ano, protože budeme obsah postupně obměňovat dle aktuálních trendů a událostí. Je také možné po programu EDUART START přejít na EDUART KURÁTOR, který je již uzpůsobený individuálním požadavkům.

Je možné absolvovat nejdříve nějaký „taster“?

Čas od času plánujeme uspořádat ukázkovou online lekci či akci, na které bude možné setkat se s našimi partnery.

Je pro účast na programu podmínkou znalost anglického jazyka?  

Je to výhoda, ale ne podmínka. Zážitková část se uskuteční v češtině, pokud nebude poptávka po celém programu v angličtině. Diskuze se zahraničními odborníky budou v angličtině. Před každou lekcí nicméně pošleme podklady a po lekci také shrnutí nejdůležitějších bodů.

Kolik lidí se může zúčastnit jednoho programu?

Aby byl EDUART START co nejúčinnější, plánujeme mít na jednom programu vždy pouze malou skupinu lidí. Programy budou vypisované čtvrtletně. Na program EDUART KURÁTOR se lze přihlásit kdykoliv. Chceme mít jen omezený počet klientů, aby byly naše služby co nejkvalitnější.

Jak bude probíhat zážitková část programu, pokud se koronavirová situace nezlepší?

Účastníci budou rozděleni do více skupin v souladu s aktuálními opatřeními, případně se zážitková část přesune do následujícího měsíce. Online tutoriály pojedou podle plánu.

Jakým způsobem jste vytvářeli cenu programů?

Jedná se o součet nákladů na organizaci zážitkové části programu, včetně například vstupů na výstavy nebo cateringu, honorářů odborníků i odměn pro spolupracovníky. Naše programy jsou komplexní a trvají šest měsíců, takže když si to rozpočítáte, nejde o nijak vysokou částku, zejména pokud to srovnáte se zahraničními kurzy.

Zážitková část programu se bude odehrávat v Praze. Plánujete místa konání postupně rozšiřovat?

Ano, začneme v Praze a podle zájmu budeme programy rozšiřovat do Brna a Bratislavy, posléze i mimo hranice České republiky a Slovenska. Partnery máme i na polské a maďarské umělecké scéně a ideálně bychom chtěli přispět k větší spolupráci napříč zeměmi Visegrádské čtyřky. Zájemci z Polska nebo Maďarska se mohou již nyní přihlásit na online část programu.

Proč by se někdo v dnešní složité době měl chtít věnovat umění?

Role umění je podstatná v jakékoliv době, ba naopak nabývá na významu v dobách krize. Umění dokáže stmelovat a přispívat k pocitu ukotvenosti. Ve chvíli, kdy jsme nuceni pobývat stále častěji doma, je náš osobní prostor velmi cenný. Měli bychom se v něm tedy cítit dobře. To může být pro někoho důvod pořídit si dnes třeba obraz nebo sochu. Dalším důvodem může být to, že si umění drží hodnotu a je vhodným doplňkem širšího investičního portfolia. Podle finančních odborníků je investice do umění nejméně rizikovým uložením finančních prostředků.

Když si chci koupit obraz, proč bych měl přijít za vámi?  

S námi můžete absolvovat celou zážitkovo-osvětovou cestu napříč uměleckým trhem, během které si svůj obraz vyberete. Ne každý ví, kam se obrátit, proto jsme tu od toho, abychom vás celým procesem provedli a vysvětlili kontext. Například to, jak se tvoří cena, jaká je role galeristy a co může udělat pro to, aby se dílo postupně zhodnocovalo.

Co znamená art concierge?

Jedná se o jakoukoliv službu v oblasti umění, se kterou vám rádi pomůžeme. Stejně jako například hotelová služba by měla umět poradit s čímkoliv, tak i my díky našim kontaktům dokážeme zprostředkovat téměř cokoliv a kdekoliv.

Proč by měl někdo platit za EDUART KURÁTOR, když může tyto služby poptat v rámci EDUART CONCIERGE?

Protože je to výhodnější, než kdyby zájemce poptával jednotlivé požadavky zvlášť. EDUART KURÁTOR je ucelený šestiměsíční program, v jehož rámci účastník směřuje k nějakému cíli, například rozšíření sbírky. Současně je velkým plusem jeho aktivní přístup. Lidé jsou velmi vytížení a nemají možnost si sami vyhledávat příležitosti uměleckého vyžití, byť o to mají zájem. My jim v tom pomůžeme. Nejen že budeme přinášet zajímavé informace ze světa umění z předních mezinárodních zdrojů, ale také budeme na míru vytvářet zážitky podle jejich časových možností i individuálních preferencí.