Výtvarník ZEB ONE navrhl pro EDUART EXPERIENCE limitovanou edici unikátního sítotisku

22. prosince 2020

Výtvarník ZEB ONE navrhl pro EDUART EXPERIENCE limitovanou edici unikátního sítotisku

Slovy historika umění a kurátora Radka Wohlmutha je ZEB ONE (1982) jedním z writerů, kteří překročili hranice mezi ulicí a galerijní scénou a připojili se ke stále sílícímu trendu posledních let, který je charakteristický postupným pronikáním jazyka graffiti do prostoru volného umění bez přívlastků.

„Když jsem se rozhodl, že zkusím malovat na plátno, trvalo mi skoro rok si uvědomit, co by to vlastně mělo být. Nakonec z toho logicky vzešlo zase písmeno, občas dost abstraktně naskicované. Geometrická forma je můj přirozený výrazový prostředek a zjevně je i paralelou pro můj osobní život - občas mi říkají, že jsem robot!“ říká s úsměvem sám výtvarník.

Podle Wohlmutha ZEB ONE nevnímá písmena symbolicky, nepřikládá jim význam odvozený například z osobní mytologie, nejsou pro něj kryptografickým prostředkem, neskládá z nich slova, nesnaží se ani o výčet. Soustředí se, tak jako vždycky, prostě jen na jejich tvary, barvy, případně vzájemné poměry.

„Pro EDUART EXPERIENCE jsem si vybral písmeno E, které odkazuje na název projektu. Důležité bylo také rozhodnutí použít formát na výšku, do kterého tvar tohoto písmene skvěle pasuje. Poté následoval můj již ustálený postup. Nejdříve si písmeno naskicuji rukou a pak to nechám zhruba dva dny uležet. Pokud jsem s původním návrhem spokojený, překreslím to v grafickém programu,“ vysvětluje ZEB ONE způsob, jakým vytvářel limitovanou edici sítotisku, který dostanou účastníci programu EDUART START, aby tak mohli započít svou sbírku.

„Jeho hodnota spočívá hlavně v tom, že obsahuje šest barev, což není snadné vytisknout. Každý odstín se musí nanášet zvlášť a platí, že čím větší barevnost, tím spíš může při soutisku vzniknout chyba nebo nedokonalost,“ doplňuje výtvarník.

Poslední sólovou prezentaci měl ZEB ONE na přelomu září a října 2019 v pražské Trafo Gallery. Je to již druhá výstava, kterou mu uspořádala galeristka Blanka Čermáková, podle níž nabývá jeho dílo na hodnotě i kvalitě díky jeho zarputilosti a vytříbenému stylu, založenému na současném lettrismu. Další výstava se chystá na podzim 2021 v The Chemistry Gallery a dílo výtvarníka ZEB ONE bude také součástí skupinové prezentace v listopadu v Západočeské galerii v Plzni.