Objevování nových uměleckých zákoutí

12. prosince 2021

Objevování nových uměleckých zákoutí

Slovy klasika Karla Čapka: „Milovník umění není jen kupec, nýbrž složka dějin umění a činitel jeho života.“ Sběratel, nebo ještě lépe mecenáš umění, bylo sousloví, které mělo na počátku dvacátého století velmi pozitivní konotace. Budování soukromých sbírek mělo i u nás silnou tradici.

V době komunismu trh s uměním přestal zcela fungovat a po čtyřicetileté vynucené pauze se sběratelství v Česku dosud nerozvinulo do západních měřítek. Rostoucí trend je nicméně patrný v celé střední a východní Evropě a umění z toho regionu přitahuje pozornost i zahraničních sběratelů.

Aby lokální umělecká scéna mohla dosáhnout skutečně mezinárodní úrovně, je potřeba povzbuzovat nové i stávající sběratele k větší podpoře místních umělců a galerií. A to nejen v hlavním městě, kam bývá tradičně upírána největší pozornost.

Nově bude EduArt se skupinkou pokročilých sběratelů vyjíždět do regionů, aby objevoval nová umělecká zákoutí a diskutoval různé přístupy ke sběratelství. V rámci šesti jedno i dvoudenních výletů navštíví spolu s kurátory ateliéry umělců v Ostravě i Brně, prohlédne si sbírky tří největších sběratelů v Česku a podívá se i na galerijní scénu v Humpolci a Litomyšli.

Pro zaslání konkrétního harmonogramu napište na info@eduartexperience.com.