Co nás čeká v roce 2021 podle znalkyně umění Marty Gnyp

21. ledna 2021

Co nás čeká v roce 2021 podle znalkyně umění Marty Gnyp

Rok 2020 nás naučil být pokorný, co se týká předpovědí do budoucna, takže si uvědomuji, jak málo toho vím.

Umělecký ekosystém se v tomto roce dramaticky nezmění. Zpočátku budeme pokračovat v tom, co jsme byli zvyklí dělat loni: dívat se na umění online. Bez většího nadšení se zúčastníme pár online veletrhů. Už totiž víme, že prohlížet si dlouhé hodiny umělecká díla na obrazovce počítače, je poměrně nudné. Kouzlo uměleckých veletrhů tkví v osobních setkáních a netušených objevech, což bohužel digitální prostředí neumožňuje.

Naživo se vrátíme na veletrhy v druhé polovině roku 2021. Jsem si celkem jistá tím, že celá řada lidí bude do té doby ochotná za uměním znovu cestovat, pakliže budou společenské akce opět jednoduše dostupné. Osobní prožitek z uměleckého díla nenahradí nic.

Poměrně dobře budou i nadále fungovat online aukce, na které si začali sběratelé pomalu zvykat už před vypuknutím pandemie. Extrémně důležitým zdrojem informací zůstane Instagram, který je perfektní branou do světa umění, místem, kde hledat nové trendy, které nepozorovaně formují náš vkus.

Pokračovat bude i obliba afroamerických i afrických umělců, ačkoliv ti nově příchozí budou již pod větším drobnohledem. Muzea budou ve svých výstavních programech dále klást důraz na začleňování dosud přehlížených umělců, ať už jiné než bílé barvy pleti nebo ženského pohlaví. Zřídkakdy se s něčím ze své sbírky rozloučí. Přepis západního kánonu v oblasti umělecké kritiky a na akademické půdě půjde ruku v ruce s přehodnocením role určitých umělců na trhu s uměním.

Umělecký svět bude pokračovat v globální expanzi a asijský trh potvrdí svůj význam vedle toho amerického. Čeká nás vzrušující rok, během kterého se můžeme těšit na spoustu skvělého umění.

Marta Gnyp je historička umění, galeristka, poradkyně v oblasti umění a novinářka působící v Berlíně. Nedávno vyšlo druhé vydání jejího knižního bestselleru The Shift: Art and the Rise to Power of Contemporary Collectors pod hlavičkou nakladatelství Skira.

Foto: Sandra Semburg.