Adele Smejkal o práci v Sotheby’s a Banksyho skartovaném obrazu

9. ledna 2021

Adele Smejkal o práci v Sotheby’s a Banksyho skartovaném obrazu

V aukční síni Sotheby´s v Londýně jsem téměř tři roky pracovala na pozici, která zprostředkovávala kontakt mezi klienty a specialisty. Shromažďovala jsem nabídky na koupi uměleckých děl a celkový zájem o aukci jsem pak tlumočila příslušnému oddělení. Během samotné dražby jsem v hlavním sále byla buď na telefonu s klienty nebo asistovala licitátorovi. Poté bylo mým úkolem zkontrolovat všechny údaje a aukci uzavřít.

Nejvíce vzrušující částí mé práce však bylo cestování. Když jsem byla na aukci v indické Bombaji, z ničeho nic vykřikla starší žena z publika „stop!“. Vstala a vydala se na pódium, kde seděl licitátor spolu se mnou. Oznámila nám, že právě ona byla milenkou umělce, který ji vyobrazil nahou v právě draženém díle.

Další neopakovatelnou situaci jsem zažila během londýnské aukce současného umění v říjnu 2018. Ano, jednalo se o skartování Banksyho díla „Dívka s balónkem“ v samém závěru dražby. Řešila jsem zrovna záležitost ohledně předchozí položky, když jsem si všimla šokovaného výrazu mých kolegů. V hlavě se mi honilo „sakra, o co jsem přišla?“, když jsem běžela do přeplněného sálu, ve kterém panoval chaos. Asistenti akorát sundávali poškozené dílo ze zdi, aby zjistili, co se stalo. Jak se později ukázalo, v rámu byl zabudovaný mechanismus, který měl původně obraz za 30 milionů zničit celý.

Podle kolegů z oddělení poválečného a současného umění kladl prodávající velmi neobvyklé požadavky na zacházení s tímto dílem. Instrukce zněly například „nedotýkejte se rámu a nezkoumejte ho“ nebo „dílo musí být poslední draženou položkou a umístěno v hlavním sále“. I přes to měl ale tým velký zájem o zařazení díla do aukce. Pokud by někdo tušil, že k něčemu takovému může dojít, jsem si jistá, že by taková informace unikla. Podobné zvěsti se šíří rychle ve firmách, jako je Sotheby’s.

Ten víkend byl naprosto šílený, lidé venku stáli frontu, aby mohli „Dívku s balónkem“ spatřit. I zájem médií z celého světa byl enormní. Tímto aktem se obraz proměnil v konceptuální dílo, které se zapsalo se do dějin umění. Jeho cena může být nyní dvojnásobná.

Ale abych zmínila to podstatné – miluji umění pro umění, ne pro jeho peněžní hodnotu nebo ten zběsilý kolotoč uměleckého světa. Proto jsem také spustila vlastní projekt, online galerii Artistellar. Pro začínající umělce pořádám virtuální výstavy a pomáhám jim tak nastartovat jejich kariéru.

Adele Smejkal, bývalá manažerka pro styk s klienty v aukční síni Sotheby’s v Londýně a zakladatelka online galerie Artistellar