Globální trh s uměním se v roce 2020 zmenšil zhruba o čtvrtinu

29. března 2021

Globální trh s uměním se v roce 2020 zmenšil zhruba o čtvrtinu

Nedávno uveřejněná Art Basel a UBS studie o trhu s uměním ukázala jeho 22% pokles na hodnotu 50.1 miliard dolarů. Vlivem pandemie koronaviru se mezinárodní trh vrátil do doby hospodářské recese v letech 2009 a 2010. Situace je nicméně mnohem lepší, než se původně očekávalo. Nemožnost osobně se zúčastnit veletrhů a aukcí částečně vykompenzovala online řešení, rostoucí počet majetných sběratelů i výrazné snižování nákladů.

Není překvapivé, že se prodej umění na internetu meziročně zdvojnásobil a dosáhl tak nebývalého čtvrtinového podílu na všech provedených transakcích. Magické zaklínadlo roku 2020, zkratka IVR pro online viewing rooms, ovšem podle studie přispělo do výsledků hospodaření galerií pouze z 9 %. Celkově zaznamenaly galerie 20% propad v příjmech. Z velké části za to může dramatický pokles v oblasti uměleckých veletrhů, tržby z účasti na nich historicky přispívaly do rozpočtu až z poloviny. Z 365 veletrhů původně plánovaných pro rok 2020 jich bylo 61 % zrušeno. Na druhou stranu ale galeristé ušetřili vysoké náklady spojené s prezentací na veletrhu, takže někteří dokonce zakončili uplynulý rok se ziskem.

To, že se v době pandemie zvýšil zájem o nákup uměleckých děl, potvrdilo 66 % zpovídaných sběratelů. Studie také naznačila, že jejich motivací byla částečně společenská odpovědnost a snaha svou akvizicí podpořit umělecký sektor.

Globální aukční čísla poklesla podle očekávání o 30 %. Důvodem byly zrušené fyzické aukce a nižší objem děl k prodeji, nikoliv snížený zájem o koupi. Největší kus si pak z aukčního koláče tradičně ukrojilo poválečné a současné umění, které spolu s moderním uměním obsáhlo 81 % celého trhu.

Podle autorky studie a ekonomky Clare McAndrew byl celkový pokles prodejů nevyhnutelný. „Krize ale také dala podnět ke změně a tolik potřebnému přechodu uměleckého světa do digitálního prostředí.“ V souvislosti s touto radikální proměnou se začaly objevovat další trendy, mimo jiné také nedávné šílenství kolem digitálních uměleckých děl ošetřených takzvaným “nezastupitelným tokenem” (NFT). McAndrew přiznala, že objem finančních prostředků, které se vypořádávají mimo tradiční strukturu trhu s uměním začíná být obrovská.