Skvělý úspěch prvního EduArt Start programu

23. srpna 2021

Skvělý úspěch prvního EduArt Start programu

„Nikdy jsem se ve světě umění nepohybovala a díky tomuto programu jsem měla možnost nahlédnout do jeho zákulisí. Poukázal také na podobnosti i rozdíly s dalšími oblastmi lidské činnosti. Nejzásadnější pro mě bylo zjištění, jak trh potažmo lidé oceňují estetickou hodnotu a přidělují cenovku na umění, které je ze své podstaty neocenitelné,“ poznamenala Andrea Střelcová, která se z Berlína zúčastnila online části programu. V průběhu šesti lekcí a jedné bonusové bylo možné diskutovat o zahraniční praxi i aktuálních trendech na světové úrovni s uznávanými kurátory, galeristy i poradci.

První osobní setkání se uskutečnilo v galerii Kvalitář, kde jsme si prohlédli čerstvě nainstalovanou výstavu „Touch“ s jejím kurátorem Janem Dotřelem a majitelem Markem Habrem. S naší zvídavou skupinou budoucích sběratelů probrali fungování galerie a umění kurátorství.

Účastníci programu EduArt Start navštívili také výstavu Anny Neborové „Stíny protisvětla“ v galerii Trafo. O dílech zobrazující předměty z blízkého prostředí autorky, jako jsou třeba skleněné vázy nebo hračky, hovořili se samotnou výtvarnicí i s kurátorem výstavy Petrem Vaňousem. Ředitelka galerie Blanka Čermáková pak představila nově otevřený showroom a umělce, které zastupuje.

Optikou umělce jsme nahlíželi na umění a proces jeho tvorby v ateliéru současného výtvarníka Vladimíra Houdka a také v ateliéru Zdeňka Sýkory, jednoho z nejvýznamnějších českých abstraktních umělců. Do svého domu v Lounech nás pozvala jeho životní partnerka Lenka.

EduArt Start program představuje trh s uměním v jeho plné šíři, proto jsme se také vydali do sbírkotvorných institucí, jako je například Národní galerie v Praze nebo Galerie Benedikta Rejta v Lounech. Spolu s jejich kurátory jsme se dívali na vznik sbírky současného a moderního umění.

Další půlroční program začíná 30. září a zaregistrovat na něj můžete zde.