Sen každého odborníka na umění

29. března 2021

Sen každého odborníka na umění

Jak se určí hodnota uměleckého díla? Pokud jste studovali dějiny umění, velmi pravděpodobně jste se nevyhnuli vypracování eseje na tuto filozofickou otázku. Pro milovníka umění může být přízemní nahlížet na umělecké dílo jen jako na komoditu a co hůř, posuzovat jeho kvalitu pouze optikou tržní ceny.

Od založení Artnetu a Art Sales Indexu máme velmi přehledné záznamy o téměř všech obrazech, sochách, kresbách, fotografiích i tiscích prodaných v aukcích za posledních několik desetiletí. Je proto lákavé nechat se svést algoritmy a aktuálními trendy ve snaze vytvořit systém, který bude schopný ocenit umělecké dílo na základě vyplnění základních informací jakými jsou datum vzniku, rozměry, technika nebo věhlas umělce. Všechny tyto údaje hrají bezesporu důležitou roli, ale ze své několikaleté zkušenosti z aukčního domu dobře vím, že hodnota díla může být významně ovlivněna ještě hlubší rešerší.

Dražba pozůstalosti Davida a Peggy Rockefellerových v Christie’s v roce 2018 dosáhla historicky nejvyšší celkové částky, pokud mluvíme o soukromých sbírkách, a překonala 22 rekordů napříč všemi kategoriemi. Nabízena zde byla samozřejmě nezpochybnitelná mistrovská díla, do jaké míry byl ale úspěch aukce zapříčiněn známým jménem „Rockefeller“? Vyšplhala se cena dřevěné figuríny ptáka v životní velikosti na více než trojnásobek původního odhadu kvůli ryzímu zájmu sběratelů nebo je motivovalo získat „kousek Rockefellera“?

Původ uměleckého předmětu hrál vždy zásadní roli a galerie s bohatou historií a archivem jsou snem každého specialisty. Ohledně takzvané provenience je potřeba mít naprostou jistotu, zvlášť pokud posuzujeme dílo vytvořené dříve než ve 21. století. Pokud pak například zjistíte, že bylo zahrnuto do důležité muzejní retrospektivy nebo otištěno na obálce katalogu výstavy, která předurčila umělcovu pozdější slávu, máte vyhráno.

Jak je to ale s uměleckými předměty, které byly po generace před zraky veřejnosti ukryty? Ovlivnilo to negativně jejich hodnotu? Jednoduše řečeno, nikoliv. Příběhy, které mi nejvíce utkvěly v paměti z doby mého působení v Christie´s, se týkají právě objevování skvostů na těch nejméně pravděpodobných místech. Jeden takový poklad z podkroví mi dokonce vynesl několik minut slávy ve známém deníku Daily Mail. Jednalo se o úžasný obraz skotského umělce Johna Duncana Fergussona s názvem Poise, který předčil svůj dosavadní aukční rekord a vydražil se v roce 2014 za osminásobek původního odhadu.

Existuje tedy recept na dokonalé umělecké dílo, které bude vždy bezpečně dosahovat skvělých cen v aukci? Bohužel to není tak jednoduché. Je mnoho faktorů, které když se navzájem vybalancují, mohou mít podobný kýžený výsledek. Nesmíme však zapomenout na to nejdůležitější, a tím je samotná estetická kvalita uměleckého díla. Můžete si myslet, že je tento faktor zcela subjektivní, nicméně odborníci se většinou velmi rychle shodnou na tom, který příklad umělcovy tvorby je zdařilejší než jiný nebo který má vyváženější kompozici. Když strávíte dostatek času působením na trhu s uměním, poznáte, co se lépe prodává a co může být naopak problematické.

Pokud se chcete dozvědět více, Bojana Popović, nezávislá umělecká poradkyně a naše specialistka na poválečné a současné umění, přednáší na toto téma v rámci programu EDUART START.